Projektas "Piliečiai kartu"

2017.10.20
Projekto vykdytojas:  Labdaros ir paramos fondas "Algojimas"
Projekto numeris:   Nr. 10.1.2-ESFA-K-917-01-0004
Priemonė:    Visuomenės nepakantumo korupcijiai didinimo ir dalyvavimo viešojo valdymo procesuose skatinimo iniciatyvos
Prioritetas:   10 PRIORITETAS. Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas
Savivaldybė:    Vilniaus miesto
Tinkamų finansuoti išlaidų suma:     93 076, 52 Eur
Projekto trukmė:  2017 m. spalio 20 d. - 2019 m.  gegužės 31 d.

 

Projektas „Piliečiai kartu“ skiriamas moksleivių nuo 16 iki 19 metų informavimui, moraliniam bei praktiniam ugdymui, jų pilietinių iniciatyvų skatinimui. Projekto tikslas - stiprinti pilietines jaunimo iniciatyvas ir skatinti jaunų žmonių dalyvavimą viešajame valdyme sprendžiant asmenų su negalia ir specialiaisiais poreikiais integracijos į bendruomenę klausimus. Projekto uždavinys - supažindinti bendrojo lavinimo mokyklose besimokančius 16 - 19 metų moksleivius su galimybėmis per viešojo valdymo įrankius prisidėti prie asmenų su negalia ir specialiaisiais poreikiais žmogaus teisių užtikrinimo bei integracijos.

Projekto metu bus įgyvendintos šios veiklos, bei pasiekti šie rezultatai:

1) suorganizuotas paskaitų ir mokymų ciklas bei sukurta mokomoji medžiaga;

2) suorganizuota mokomoji priemonė – foto paroda mokyklose;

3) žinomų visuomenės veikėjų paskaitos mokiniams "neGalios paliesti", kuriose dalyvaus 1600 moksleivių;

4) sukurta pagalbinė mokomoji priemonė moksleiviams apie jų galimybes dalyvauti viešajame valdyme sukūrimas;

5) 160 moksleivių pravesti mokymai, formuojantys praktinius moksleivių dalyvavimo viešajame valdyme įgūdžius.

 Projekto dalyviai - 1600 moksleivių iš ne mažiau kaip 16 šalies mokyklų, įsikūrusių ne didmiesčiuose.

 

 

Nuoroda į projektą

Mūsų projektai